:: Κεντρική Σελίδα  :: Επικοινωνία  :: Site Map  

Τίτλος:

Μετάθεση εξέτασης Βάσεις Δεδομένων ΙΙ (Εργαστήριο)

Κυρίως κείμενο:

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν η εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος Βάσεις Δεδομένων ΙΙ, μεταφέρθηκε για την Πέμπτη 20-6-2013
και ώρα 16:00 (θα υπάρξει και τμήμα στις 17:00). Η εξέταση αφορά μόνο στους φοιτητές που παρευρέθησαν να εξεταστούν στην αναγραφόμενη ώρα που
υπήρχε στο πρόγραμμα.

Ημερομηνία λήξης:

Συνημμένα:

 
 
Δημιουργήθηκε στις 17/6/2013 10:13 πμ
Τελευταία τροποποίηση στις 17/6/2013 10:13 πμ
Copyright 2010, Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Υλοποίηση eBusiness Lab