:: Κεντρική Σελίδα  :: Επικοινωνία  :: Site Map  

Τίτλος:

Επιστολή του Προέδρου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Κυρίως κείμενο:

Αγαπητοί φοιτητές,
σύμφωνα με το Π.Δ. 94/2013 και τις συγχωνεύσεις των Τμημάτων στα οποία εισαχθήκατε,
σας εδόθη δικαίωμα να επιλέξετε αν θέλετε να συνεχίσετε τις σπουδές σας, ή στο Τμήμα
Δ\κης Επιχειρήσεων, με έδρα την Πάτρα, οι προερχόμενοι από το ΕΠΔΟ (με έδρα ην
Αμαλιάδα) και από το Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών
Συστημάτων (με έδρα την Πάτρα), ή στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (με έδρα
την Ναύπακτο).
Οι προερχόμενοι από το ΕΠΔΟ (με έδρα το Μεσολόγγι) είχαν δικαίωμα να επιλέξουν να
ενταχθούν είτε στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα το Μεσολόγγι) είτε στο Τμήμα
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (με έδρα την Ναύπακτο).
Προκειμένου να γίνουν οι εντάξεις των φοιτητών των προαναφερθέντων Τμημάτων,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπήρξε σχετική ανακοίνωση-ενημέρωσή σας και μεγάλος αριθμός
φοιτητών ανταποκρίθηκε και υπέβαλλε αίτηση ένταξης στο Τμήμα επιλογής τους.
Ωστόσο, επειδή διατυπώθηκαν ερωτηματικά από πολλούς φοιτητές των ανωτέρω
Τμημάτων, και επειδή δεν είχαν συνταχθεί τα Προγράμματα Σπουδών των
συγχωνευθέντων ή μετονομασθέντων Τμημάτων δίδεται άλλη μια ευκαιρία επιλογής
Τμήματος ή ακύρωσης της προηγούμενης αίτησης επιλογής μέχρι 03/10/2013.
Η αίτηση επιλογής αυτή θα είναι και η οριστική, καθώς θα εκδοθεί διαπιστωτική πράξη
Προέδρου για ένταξη των φοιτητών στο Τμήμα επιλογής. Την αίτηση θα την καταθέσετε
στο Τμήμα που επιθυμείτε να ενταχθείτε.
Είναι προφανές, ότι όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση επιλογής Τμήματος θα ενταχθούν
αυτοδίκαια στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είτε με έδρα Πάτρα , είτε με έδρα
Μεσολόγγι, ανάλογα με το Τμήμα προέλευσης.
Συστήνεται στους φοιτητές να ενημερωθούν σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών του
Τμήματος που επιλέγουν, πριν υποβάλλουν την οριστική επιλογή Τμήματος, η οποία έχει,
όπως προαναφέρθηκε, καταληκτική ημερομηνία την 03/10/2013.
Τα στοιχεία επικοινωνίας με ανωτέρω τμήματα βρίσκονται στη νέα ιστοσελίδα του ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδας στη διεύθυνση http://www.teiwest.gr/index.php/structure/educational
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδας

Ημερομηνία λήξης:

Συνημμένα:

 
 
Δημιουργήθηκε στις 18/9/2013 9:34 πμ
Τελευταία τροποποίηση στις 18/9/2013 9:34 πμ
Copyright 2010, Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Υλοποίηση eBusiness Lab