:: Κεντρική Σελίδα  :: Επικοινωνία  :: Site Map  
 

Τίτλος:

Έγκριση Προκήρυξης Εξέλιξης μέλους ΕΠ

Κυρίως κείμενο:

Το Συμβούλιο του τμήματος εξέτασε την αίτηση του κ Γαρμπή για την εξέλιξη του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Λειτουργικά Συστήματα" και αποφάσισε ομόφωνα τη προκήρυξη της θέσης.

Ημερομηνία λήξης:

Συνημμένα:

 
 
Δημιουργήθηκε στις 26/11/2010 1:36 μμ
Τελευταία τροποποίηση στις 26/11/2010 1:36 μμ
 
Copyright 2010, Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Υλοποίηση eBusiness Lab